Resmi Gazete’de bugün (31.03.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1360 Balıkçılık ve Su Eserleri Bölümünde Yaşanan Sıkıntıların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komitesine Üye Seçimine Dair Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Harika Hal Kapsamında Kimi Önlemlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 138)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Devlet Dayanaklı Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)
–– Antalya İli, Kaş İlçesi, Kemer Mahallesinde Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı Üretiminden Etkilenen Ailelerin İskânlarının Temini İçin Yine Yapılacak İskân Etütleri ve Devamında İskân Edilecek Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahipliği Duyuruları, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına Ait Yol ve Temellerin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7013)
–– 27/1/2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7014)
–– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Süreksiz 2 nci Hususunun Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Hususunun İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge yahut Tasarım Merkezlerinde Çalışan İşçinin Toplam Sayısına yahut Teşvike Mevzu Edilen Toplam Çalışma Mühletlerine Uygulanmak Üzere Kelam Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Müddetler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 8/2/2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harika Hal İlan Edilen Vilayetlerde 6/2/2023 Tarihinden İtibaren (Bu Tarih Dâhil) Fevkalâde Hal Mühletince Yüzde Yüz Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7015)
–– Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)
–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7017)
–– Malatya İli, Darende İlçesi, Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Az ve Sayfiye Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Muhafaza ve Altyapı Projesi Kapsamında Darende Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7018)
–– 154 kV (Zeytinli TM-Sasa TM) Brş.N.-Zafer TM Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7019)
–– Dikili İlçesi Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Ekli Haritada Gösterilen Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7020)
–– Duru Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin İmali Hedefiyle Amasya Vilayetinde Bulunan Kimi Taşınmazların Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7021)
–– Sarıtepe Rüzgâr Güç Santralinin Üretimi Emeliyle Osmaniye ve Gaziantep Vilayetlerinde Bulunan Kimi Taşınmazların Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7022)
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Uyumu, İzlenmesi ve Kıymetlendirilmesine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 7023)
–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Metodu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Coğrafik Bilgi Sistemlerine Ait Oluşturulan Şuralar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Coğrafik Bilgi Müsaadeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Coğrafik Bilgi Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Ünitelerinin Kuruluş, Misyon ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 30/03/2023 Tarihli ve 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11775, 11776, 11777 ve 11778 Sayılı Kararları
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 30/03/2023 Tarihli ve 10561 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/86, K: 2022/133 Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM ŞURASI KARARLARI
–– Yüksek Seçim Şurasının 27/03/2023 Tarihli ve 2023/282 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Heyetinin 30/03/2023 Tarihli ve 2023/321 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.