Resmi Gazete’de bugün (24.12.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Takım İhdas Edilmesine Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 115)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kadirli Savrun Projesi Kapsamındaki Savrun Barajı’nın İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6602)
–– Gelibolu İlçesi Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesinin Gerçekleştirilmesi Hedefiyle Kimi Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6603)
–– Bayburt İli, Aydıntepe İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin Gereksinim Duyulan RMS-A Kent Giriş İstasyonu ve Yolun Üretimi Hedefiyle, Çayırköprü Köyü Hudutları İçerisindeki Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6604)
–– Sivas ve Erzincan Vilayetleri Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Bilfer Maden Demir İşletmeleri Güç Nakil Sınırının İmali Hedefiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6605)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688)
YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışanının Tahsil, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve Bağlantı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Unsuru Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına Ait Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 22/12/2022 Tarihli ve 11477, 11480, 11483, 11485 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2. ve 3. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.