Güç kesimindeki CEO’lar faiz, enflasyon ve resesyondan telaşlı

Jeopolitik tansiyonlar, devam eden pandemi ve belgisiz ekonomik iklimin neden olduğu çalkantılı bir ortamda KPMG’nin gerçekleştirdiği 2022 Global Güç Bölümü CEO Araştırması güç CEO’larını bekleyen zorlukları ve fırsatları ortaya çıkardı. Petrol, gaz, güç, yenilenebilir güç ve kamu hizmetleri alanlarında 138 güç CEO’sunun iştiraki ile yapılan anketin sonuçları ekonomik görünüm, teknoloji, yetenek ve ESG (çevre, toplumsal, yönetişim) olmak üzere 4 ana başlık altında yayımlandı.

Sonuçlar hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Elektrik ve Altyapı Dal Başkanı Orhan Turan “Bu ankette CEO’ların iş ve ekonomik duruma dair önümüzdeki 3 yılı kapsayan görüşlerini ve perspektiflerini topladık. CEO’lara kaygı ettikleri en büyük riskler sorulduğunda; faiz oranları, enflasyon ve resesyon ilk 3 sırayı alıyor. Bununla birlikte CEO’lar şirketlerinin büyüme beklentileri konusunda optimist olduklarını da söz ediyor. 2020 ve 2021 yıllarında çevresel/iklim değişikliği riski kuruluşlarının büyümesine yönelik en büyük tehdit olarak görülüyordu. 2022 anketimizde ise iklim değişikliği, ilk riskler ortasında yer almadı ve yalnızca yüzde 9’luk bir kesim bunun en kıymetli risk olduğunu söyledi, 2021’de bu oran yüzde 35 düzeyindeydi. Bu sonuç da anketimizden çıkan başka çarpıcı bir sonuç oldu.” dedi.

Enerji dalı CEO’ları resesyon bekliyor

Anket sonuçlarına göre güç dalı CEO’larının yüzde 87’si önümüzdeki 12 ay içerisinde bir resesyon yaşanabileceğini söylüyor. CEO’ların yüzde 59’u bu resesyonun hafif ve kısa periyodik olacağını düşünürken yüzde 75’i önümüzdeki 3 yılda yaşanması beklenen büyümeyi bilakis çevireceğine inanıyor.

Enerji CEO’ları bir resesyona hazırlanıyor olsalar da birçoğu önümüzdeki 3 yıl içinde iktisadın geneli, güç dalı ve kendi şirketleri için büyüme beklentileri konusunda optimist olduklarını da tabir ediyor. CEO’ların yüzde 71’i global iktisadın büyüme potansiyeli konusunda kendilerine güvendiklerini ya da çok güvendiklerini belirtirken yüzde 85’i de güç bölümü ve kendi kuruluşları hakkında kendilerine güvendiklerini ya da çok güvendiklerini söylüyor.

Ekonomik sakinliğin tesirlerini hafifletmek için tedbirler alan CEO’ların yüzde 41’i tedarik zincirindeki bozulmalara karşı tedarik zincirlerini çeşitlendireceklerini, yüzde 36’sı ise bunu 6 ay içinde yapmayı planladıklarını söylüyor. CEO’ların yüzde 49’u önümüzdeki 6 ay içinde çalışan sayılarını düşürmeyi planladıklarını belirtiyor.

Gelişmekte olan/yıkıcı teknoloji ilk sırada

Teknoloji alanında 2022’de güç CEO’larının yüzde 16’sı gelişmekte olan/yıkıcı teknoloji riskini şirketlerinin 3 yıllık büyüme beklentisinin önündeki en öncelikli risk olarak belirliyor. 2021’de bu oran yüzde 8 düzeyindeydi.

Bu telaş CEO’ları geri adım atmaya ve dijital stratejileri hakkında dikkatlice düşünmeye yönlendiriyor. Hakikaten CEO’ların yüzde 37’si jeopolitik zorlukları neden göstererek dijital dönüşümlerine orta verdiklerini söylüyor. Yüzde 47’si ise önümüzdeki 6 içinde dijital dönüşümlerine orta vereceklerini belirtiyor.

Enerji CEO’larının yüzde 75’i sağlam bir siber stratejinin paydaşlarla itimat oluşturmak için kritik değer taşıdığına inanıyor. Yüzde 73’ü de jeopolitik belirsizliğin, bilhassa de Ukrayna’da devam eden savaşın, kurumlarında bir siber atağa ait tasaları artırdığı konusunda hemfikir. Bununla birlikte, güç CEO’larının yarısından azı (yüzde 44) kurumlarının bir siber akına karşı hazırlıklı olduğunu düşünürken yüzde 31’i hazırlıksız olduğunu düşünüyor. Taarruza karşı çok hazırlıklı olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 2. Bu oran iki yıl evvel yüzde 22 düzeyindeydi.

CEO’lar iş gücünü artırmayı planlıyor

Yetenek konusunda, güç kesimi CEO’ları önümüzdeki 6 ay içinde çalışan sayılarını azaltmayı planlasa da ankete katılan CEO’ların yüzde 25’i yetenekleri çekmek ve elde tutabilmek için güçlü bir “Çalışan Değer Önermesine” sahip olmanın birinci öncelikleri olduğunu söylüyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde iş gücünü artırmayı planlayan petrol ve gaz kesimi CEO’larının oranı yüzde 84 olurken güç ve kamu hizmetleri CEO’larında bu oran yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

CEO’ların yüzde 71’i pandemi öncesinde ofiste çalışan iş gücünün önümüzdeki 3 sene içerisinde yine nizamlı olarak ofisten çalışacağını öngörüyor. Bunun sonucunda yetenekleri şirket bünyesine katmanın daha da zorlaşması bekleniyor.

Ankete göre ayrıyeten Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırısı nedeniyle elektrik ve altyapı dalı CEO’larının yüzde 75’i ve petrol ve doğal gaz CEO’larının yüzde 80’i Rusya ile iş ilgilerini sonlandırma kararı aldı. Her iki kesimden de ankete katılan CEO’ların yüzde 20’si önümüzdeki 3 yıllık büyüme gayelerine ulaşabilmek için jeopolitik riskleri direktörün kritik ehemmiyete sahip olduğunu söylüyor.

Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.