EPDK, 2023 katılma hissesi oranlarını açıkladı

Petrol, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2022 yılı faaliyetleri için 2023’te ödemekle yükümlü olduğu ve 2023’te uygulanacak katılma hissesi oranları açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hususa ait şura kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun uyarınca doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi hükmî bireylerin 2023 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı katılma hissesine ait oran, 2022 yılı faaliyet periyoduna ait düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı fiyatının yüzde 0,05’i (on binde beş), bu piyasada faaliyet gösteren sertifika sahibi hükmî şahısların 2023’te ödemekle yükümlü oldukları katılma hissesine ait oran ise 2022 faaliyetleri için sıfır olarak belirlendi.

Petrol piyasası katılma hissesi oranı

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, sürece, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve hukukî şahısların 2023’te ödemekle yükümlü olduğu 2022 iştirak hissesine ait oran, gelir tablosunda yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ait net satış meblağının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak belirlendi.

Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve hükmî bireylerin gelecek yılda ödeyecekleri 2022 katılma hissesi oranı ise alt başlıklar dahil sıfır oldu.

LPG piyasası katılma hissesi oranı

LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG dağıtıcı lisansı sahibi hükmî bireyler ise, 2023’te ödemekle yükümlü oldukları 2022 iştirak hissesine ait oran, 2022’de gelir tablolarında yer alan lisans kapsamındaki yürütülen faaliyetlerine ait net satışlar fiyatının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak açıklandı.

Bu piyasada faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve hükmî bireylerin 2023 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı iştirak hissesine ait oran ise sıfır olarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.