Depolamalı ön lisans müracaatlarına OHAL kararı

EPDK’nin mevzuya ait şura kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, OHAL sebebiyle EPDK’ye yapılan depolamalı önlisans müracaatlarına ait ilgili yönetmeliğin süreksiz 38’inci unsuru kapsamında EPDK’ye sunulması gereken teminatların sunulmasına ait müddet, kelam konusu süreksiz unsurda belirtilen müddete ek olarak OHAL mühletince uzatılması kararlaştırıldı.

Yönetmeliğin 12’nci hususu kapsamında alınmış depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak emeliyle yapılan önlisans müracaatları kapsamında, eksik evrakların tamamlanmasıyla ilgili olarak, zelzele sebebiyle mağduriyet yaşayan başvuru
sahiplerinin haklarının korunması gayesiyle, 6 Şubat’tan itibaren geçerli olmak suretiyle, OHAL müddetince eksik evrak bildirme ve eksik evrak tamamlama süreçleri durduruldu.

Söz konusu OHAL sürecinin sona ermesini müteakip, eksik evrak bildirme süreci ile 6 Şubat itibarıyla kalan mühletleri de dikkate alınarak, eksik evrak tamamlama süreci kaldığı yerden devam ettirilecek.

EPDK’nin Resmi Gazete’de yer alan bir öbür kararında ise OHAL kararı kapsamında LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 5’inci unsurunun dokuzuncu fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ait yükümlülükleri 6 Şubat’tan itibaren OHAL mühleti sonuna kadar ertelendi.

Tüplü LPG bayilerinin birebir kanunun 8’inci unsurunun üçüncü fıkrası ve dördüncü hususunun dördüncü bendiyle düzenlenen yükümlülükleri ile dökme LPG kullanıcılarının kanunun 9’uncu unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen yükümlülükleri de kelam konusu periyoda kadar ertelenecek.

Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.